Perfluorowane związki alifatyczne

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Perfluorowane związki alifatyczne (PFAS) - analogi niektórych węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych o długości łańcucha od 4 do 12 atomów węgla, w których łańcuchu węglowym, w miejsce wszystkich atomów wodoru podstawiono atomy fluoru. Do najbardziej rozpowszechnionych związków z tej grupy należą m.in.: perfluorooktanosulfonian (PFOS), perfluorooktanosulfonamid (PFOSA) czy kwas perfluorooktanowy (PFOA).

Ang.: Perfluorinated aliphatic substances, PFAS