Model EFSA PRIMo

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Model EFSA PRIMo (Pesticide Residue Intake Model) - model obliczeniowy opracowany przez Panel Naukowy ds. Środków Ochrony Roślin i ich Pozostałości Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności, wykorzystywany do oceny bezpieczeństwa konsumentów przy narażeniu ostrym lub przewlekłym na pozostałości pestycydów na poziomach najwyższych dopuszczalnych pozostałości (NDP) ustanowionych bądź proponowanych przez Komisję Europejską. Model ten opiera się na krajowych i paneuropejskich danych o spożyciu poszczególnych produktów i ich masach jednostkowych w Państwach Członkowskich. Pierwotnie wykorzystywany był jedynie do oceny ryzyka przy ocenie propozycji tymczasowych NDP. Obecnie, po kolejnych modyfikacjach, model PRIMo może być wykorzystywany do oceny ryzyka przeprowadzanej również dla innych potrzeb.

Ang.: EFSA PRIMo model