Pestycydy ditiokarbaminianowe

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pestycydy ditiokarbaminianowe (ditiokarbaminiany, pochodne kwasu ditiokarbaminowego, DTC) - grupa związków chemicznych o szerokim zakresie działania grzybobójczego stosowanych jako substancje czynne fungicydów. Zalicza się do nich etyleno-bis-ditiokarbaminiany (np. maneb, zineb), propyleno-bis-ditiokarbaminiany (np. propineb), dimetyloditiokarbaminiany (np. tiuram, ziram). W większości przypadków pozostałości ditiokarbaminianów w żywności wyraża się w mg CS2 (disiarczku węgla) na kg produktu (zob. też pozostałości pestycydów, definicja pozostałości pestycydu).

Ang.: Dithiocarbamate pesticides, dithiocarbamates, DTC