Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD) - grupa chlorowanych węglowodorów aromatycznych, należących do grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych, pochodnych dibenzo-1,4-dioksyny, w których od 1 do 8 atomów wodoru zostało podstawionych atomami chloru. Teoretycznie możliwe jest istnienie 75 kongenerów PCDD różniących się liczbą atomów chloru i pozycją podstawienia oraz toksycznością (zob. też 2,3,7,8-TCDD, dioksyny).

Ang.: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, PCDDs