Polimorfizm genetyczny

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polimorfizm genetyczny - termin określający zróżnicowanie genetyczne, warunkujące zmienność wewnątrzgatunkową. Jest wynikiem dziedzicznie przekazywanych zmian w DNA), które najczęściej dotyczą pojedynczego nukleotydu. Występuje on gdy najrzadszy wariant genu pojawia się z częstością większą niż 1%. Polimorfizm genetyczny może determinować podatność na różne choroby, w tym choroby nowotworowe. Do czynników ryzyka nowotworów zaliczany jest polimorfizm genów kodujących białka metabolizujące ksenobiotyki oraz białka naprawy DNA (zob. też geny mutatorowe).

Ang.: Genetic polymorphism