Łańcuchowa reakcja polimerazy

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Polymerase chain reaction)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) - technika molekularna umożliwiająca amplifikację (powielenie) określonego fragmentu kwasu nukleinowego w warunkach in vitro. Standardowa technika PCR, to cykl (30-40) reakcji, w których bierze udział matrycowy DNA, para oligonukleotydowych starterów, mieszanina substratów reakcji (nukleotydy) oraz termostabilna polimeraza DNA i jony Mg, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania enzymu. Powtarzanie cykli reakcji prowadzi do wzrostu ilości odpowiednich fragmentów DNA w postępie wykładniczym, 2n, gdzie n oznacza liczbę cykli.

Każdy cykl reakcji obejmuje:

  • denaturację DNA,
  • przyłączenie starterów (hybrydyzacja) do komplementarnych sekwencji okalających powielany fragment DNA
  • syntezę nowych komplementarnych nici.

Identyfikację otrzymanych produktów przeprowadza się elektroforetycznie w żelu agarozowym lub poliakryloamidowym. Istnieje wiele odmian techniki PCR, w tym RT-PCR, Real-time PCR, czy też qRT-PCR. Wszystkie te techniki znajdują zastosowanie w badaniach podstawowych, diagnostyce medycznej, medycynie sądowej, toksykologii, bezpieczeństwie mikrobiologicznym żywności.

Ang.: Polymerase chain reaction, PCR