Populacja

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Populacja

  • (1) W ekologii: zbiór osobników jednego gatunku zasiedlający określony obszar.
  • (2) W biologii: zespół osobników jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających.
  • (3) W statystyce: zbiór dowolnych elementów podobnych pod względem określonych cech (lecz nie identycznych), poddanych badaniu. Badana populacja musi być jednoznacznie określona i wyodrębniona od pozostałych elementów.
  • (4) W epidemiologii: zbiór osób o zdefiniowanej charakterystyce, a także wszyscy mieszkańcy danego obszaru geograficznego rozpatrywani łącznie.
  • (5) W demografii: wszystkie osoby mieszkające na zdefiniowanym obszarze.

Ang.: Population