Powierzchnia pod krzywą

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powierzchnia pod krzywą (AUC) - pojęcie matematyczne wykorzystywane w różnych dziedzinach m.in. w toksykokinetyce, farmakokinetyce i analizie chemicznej.

  • (1) W toksykokinetyce i farmakokinetyce wskaźnik biodostępności. Pole pod krzywą zależności stężenia ksenobiotyku np. we krwi lub tkance w funkcji czasu. Jest wprost proporcjonalna do wchłoniętej dawki ksenobiotyku.
  • (2) W analizie chemicznej z wykorzystaniem technik chromatograficznych pole powierzchni pod krzywą wykreślaną przez urządzenie rejestrujące sygnały detektora dla określonego składnika rozdzielanej mieszaniny. W zakresie liniowości sygnału detektora pole powierzchni jest wprost proporcjonalne do ilości oznaczanego analitu, co stanowi podstawę analizy ilościowej.

Ang.: Area under the curve, AUC