Powtarzalność

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powtarzalność - precyzja w warunkach powtarzalności tj. w warunkach, w których niezależne wyniki badania takich samych próbek otrzymuje się tą samą metodą, w tym samym laboratorium, przez tego samego operatora, za pomocą tego samego wyposażenia, w krótkich odstępach czasu. Powtarzalność określa się jako względne odchylenie standardowe (RSD) wyrażone w procentach.

Ang.: Repeatability