Próg alarmowy

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Próg alarmowy - poziom substancji w powietrzu, po przekroczeniu którego wymagane jest podjęcie natychmiastowych działań; powyżej tego poziomu istnieje zagrożenie dla zdrowia populacji generalnej, wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń, patrz też Próg informowania.

Ang.: Alert threshold