Próg informowania

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Próg informowania - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego wymagane jest wydanie natychmiastowych ostrzeżeń ze względu na istniejące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń szczególnie wrażliwych grup ludności. Na przykład w Unii Europejskiej próg informowania dla zawartości ozonu został ustalony na 180 µg na 1 m3, co oznacza, że każde przekroczenie tego poziomu stwierdzone przez państwo członkowskie musi być zgłaszane do Komisji Europejskiej. W przypadku przekroczenia tej wartości odpowiednie władze państwa członkowskiego są zobowiązane do poinformowania opinii publicznej.

Ang.: Information threshold