Próg istotności toksykologicznej

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Próg istotności toksykologicznej (TTC) - termin dotyczy progowej wartości narażenia człowieka na substancję chemiczną, poniżej którego nie występuje istotne ryzyko dla zdrowia ludzi. Koncepcja ta zakłada, że dla większości substancji chemicznych, nawet o nieznanej toksyczności można, na podstawie podobieństwa struktury chemicznej do substancji o znanej toksyczności, ustalić poziom bezpiecznego narażenia (zob. też QSAR). Koncepcja TTC została opracowana w FDA dla niektórych substancji zanieczyszczających żywność i następnie przyjęta przez JECFA w odniesieniu do aromatów. W odróżnieniu od ADI, PTWI lub ARfD ustalanych na podstawie badań toksykologicznych, TTC jest ustalany na podstawie podobieństwa strukturalnego do substancji o znanym profilu toksykologicznym. Przyjmuje się, że koncepcja TTC nie powinna mieć zastosowania do oceny grup związków o działaniu rakotwórczym lub innym niepożądanym działaniu biologicznym (np. biokumulacja, zaburzanie homeostazy układu hormonalnego, alergenów).

Ang.: Threshold of toxicological concern, TTC