Prawo paszowe

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Prawo paszowe - przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące pasz w ogólności oraz bezpieczeństwa pasz w szczególności, zarówno na poziomie wspólnotowym jak i krajowym. Prawo paszowe obejmuje wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji oraz wykorzystywania pasz (zob. też Prawo żywnościowe).

Ang.: Feed law