Priony

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Priony - białka komórkowe, centralnego układu nerwowego. Mogą przyjmować dwie odmienne izomeryczne konformacje przestrzenne, z których jedna jest prawidłowa, a druga zwana prionem wykazuje wysoką stabilność i odporność na czynniki środowiskowe, zwłaszcza na temperaturę (do 650°C). Prowadzi do szeregu śmiertelnych chorób elementarnych. Priony zwane niekiedy nowym czynnikiem zakaźnym nie posiadają kwasu nukleinowego, nie powodują odporności serologicznej, tworzą agregaty i struktury niciowe, powodując obumieranie komórek nerwowych. Przestrzenie po komórkach nerwowych zostają na ogół niewypełnione, przyczyniając się do gąbczastej struktury tkanki. Białko prionu ma właściwości zakaźne. Może zapoczątkować reakcję łańcuchową dotyczącą powstawania nowych cząstek prionowych.

Ang.: Prions