Probabilistyczna ocena narażenia

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Probabilistyczna ocena narażenia - w toksykologii: metodologia umożliwiająca określenie rodzaju, częstotliwości i nasilenia kontaktu danej populacji z czynnikiem ryzyka. Wykorzystuje podejście polegające na ocenie rozkładu występowania czynnika ryzyka w środowisku (np. w żywności) w odniesieniu do określonej populacji. Metody probabilistyczne nie odnoszą się do poszczególnych osób lecz wykorzystują zmienność danych w sposób zapewniający przedstawienie rozkładu narażenia populacji na określony czynnik ryzyka z uwzględnieniem zasad rachunku prawdopodobieństwa i wykorzystaniem symulacji np. Monte Carlo.

Ang.: Probabilistic exposure assessment