Równoważnik toksyczności

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Równoważnik toksyczności (Międzynarodowy równoważnik toksyczności, TEQ, I-TEQ, WHO-TEQ) - suma iloczynów stężeń poszczególnych kongenerów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn, polichlorowanych dibenzofuranów i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i odpowiadających im współczynników toksyczności WHO. W ustawodawstwie wyróżnia się wartości TEQ dla sumy 17 PCDD i PCDF oraz dla sumy 17 PCDD i PCDF oraz 12 DL-PCB. Należy przyjmować odpowiedni do wymagań prawodawstwa sposób obliczania wartości TEQ wg metody granicy oznaczalności, metody połowy granicy oznaczalności lub metody zerowej. Wyrażenie wyników analizy odnoszących się do poszczególnych kongenerów PCDD, PCDF i DL-PCB w postaci jednej wartości TEQ określającej poziom toksyczności analizowanej próbki w odniesieniu do sumy mas tych kongenerów ułatwia ocenę ryzyka oraz kontrolę zgodności z przepisami.

Ang.: Toxic(ity) equivalent, international toxic(ity) equivalent, TEQ, I-TEQ, WHO-TEQ