Luminescencja

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Radioluminescencja)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Luminescencja - zjawisko wytwarzania światła w niektórych materiałach pod wpływem nietermicznych czynników, np. bombardowania cząstkami elementarnymi lub fotonami. Wzbudzone atomy lub cząsteczki, przechodząc na niższe poziomy energetyczne, są źródłem promieniowania.

Ze względu na czynniki wzbudzenia, wyróżnia się:

  • fotoluminescencję (wzbudzoną promieniowaniem widzialnym i ultrafioletowym),
  • chemiluminescencję (wzbudzoną procesami chemicznymi),
  • radioluminescencję (wywołaną absorpcją promieniowania jonizującego).

Ang.: Luminescence