Receptor węglowodorów aromatycznych

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Receptor węglowodorów aromatycznych (receptor węglowodorów arylowych, AhR) - wyspecjalizowane białko pełniące funkcję czynnika transkrypcyjnego. Bierze udział w regulacji ekspresji genów cytochromu P450, głównie rodziny CYP1A i CYP1B oraz enzymów II fazy biotransformacji. W formie nieaktywnej jest zlokalizowany w cytoplazmie komórek, głównie wątroby i płuc. Jego endogennymi ligandami są prawdopodobnie produkty metabolizmu tryptofanu. Jest aktywowany przez związki należące do grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych, głównie polichlorowane bifenyle, dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Jego aktywacja m.in. zmienia metabolizm niektórych ksenobiotyków, syntezę białka i adhezję komórek.

Ang.: Aryl hydrocarbon receptor, AhR