Rejestr toksycznych efektów substancji chemicznych

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rejestr toksycznych efektów substancji chemicznych (RTECS) - baza danych zawierająca udokumentowane informacje z powszechnie dostępnej literatury naukowej na temat działania drażniącego, mutagennego (zob. mutageneza), działania na rozrodczość, działania kancerogennego, toksyczności ostrej i toksyczności przewlekłej substancji chemicznych. Baza zawiera m.in. informacje o wartościach LD50, LC50, TDLo, TCLo, o zastosowanych gatunkach zwierząt i drodze podania. Przy każdej informacji podane jest źródło bibliograficzne. Każda substancja chemiczna ma przypisany swój unikalny numer w rejestrze.

Ang.: Registry of toxic effects of chemical substances, RTECS