Rytmy biologiczne

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rytmy biologiczne - cykliczna zmienność procesów fizjologicznych przebiegających we wszystkich organizmach. Ze względu na czas trwania rytmu wyróżniane są rytmy ultradobowe (np. oddychanie, praca serca), okołodobowe (np. temperatura ciała, poziom hormonów), długookresowe (np. okołomiesięczny cykl hormonalny u kobiet, okołoroczna depresja sezonowa). Uwzględniając przyczyny ich występowania wyróżnia się rytmy egzogenne, będące efektem oddziaływań środowiska zewnętrznego (np. sen zimowy zwierząt związany z rytmem sezonowym, synchronizowany temperaturą i światłem) oraz endogenne, niezależne od cyklicznych zmian środowiska zewnętrznego i powstające samoistnie wewnątrz organizmu (np. dobowe oscylacje temperatury, hormonów).

Ang.: Biological rhythms