STOT-RE

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

STOT-RE - Toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu przewlekłym. Jest to jedno z kryteriów klasyfikacji zagrożeń dla zdrowia, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008/WE (CLP) odnosi się do zagrożeń dla zdrowia i oznacza toksyczne działanie na określony narząd docelowy w wyniku narażenia przewlekłego. Porównaj STOT-SE.

Ang.: Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure