Scenariusz narażenia

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Scenariusz narażenia

  • (2) W przepisach o substancjach i mieszaninach chemicznych: opis warunków w jakich substancja chemiczna jest wytwarzana i stosowana w ciągu całego cyklu jej istnienia oraz zalecenia w zakresie monitorowania narażenia i środków redukcji ryzyka. Dotyczy wszystkich przewidywanych zastosowań substancji. W systemie REACH stanowi załącznik do karty charakterystyki dostarczanej użytkownikowi i dystrybutorom substancji.

Ang.: Exposure scenario