Badanie przesiewowe

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Screening test)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie przesiewowe (test przesiewowy) - w epidemiologii: metodologia, która przy zastosowaniu możliwie prostych metod umożliwia wyodrębnienie określonych cech lub zjawisk występujących w populacji. Podejście metodyczne, polegające na zastosowaniu prostych i szybkich testów służących do wstępnej identyfikacji osób, u których występuje dana choroba, czynnik ryzyka albo inna cecha objęta badaniem. W przypadku cechy niemożliwej do wykrycia prostymi testami badanie przesiewowe może obejmować niewielką populację badaną skomplikowanymi metodami. Badania przesiewowe wykorzystywane są również w innych dziedzinach, np. w medycynie, toksykologii, w tym w toksykologii doświadczalnej i bezpieczeństwie żywności.

Ang.: Screening test, screening