Selektywność

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Selektywność - właściwość metody dotycząca dokładnego i specyficznego oznaczania danego analitu w obecności innych składników próbki w ustalonych warunkach badania.

Ang.: Selectivity