STOT-SE

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

STOT-SE - Toksyczne działanie na narząd docelowy (krytyczny) przy narażeniu jednorazowym. Jest to jedno z kryteriów klasyfikacji zagrożeń dla zdrowia, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008/WE (CLP) odnosi się do zagrożeń dla zdrowia i oznacza toksyczne działanie na określony narząd docelowy w wyniku narażenia jednorazowego. Porównaj STOT-RE.


Ang.: Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure