Stronniczość informacji

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stronniczość informacji - Systematyczny błąd w rozpoznawaniu choroby lub narażenia spowodowany zbyt szeroką lub zbyt wąską definicją, albo powtarzającym się odchyleniem pomiarów od wartości rzeczywistej. Powoduje odejście od prawdy w kwalifikowaniu jednostek uczestniczących w badaniu pod względem oceny (pomiaru) narażenia lub stanu zdrowia. W badaniach analitycznych zmienia wielkość miar związku (RR, OR). Jeżeli w obu porównywanych grupach odsetek błędnych zaklasyfikowani jest ten sam, błąd jest nieróżnicowy i zmniejsza miary związku (RR lub OR) – odchyla je w kierunku wartości „1” (bias toward the null). Jeżeli w badaniach kohortowych inny błąd systematyczny dotyczy rozpoznawania choroby w grupach narażonych i nienarażonych, a w kliniczno-kontrolnych w grupach przypadków i kontroli, błąd jest różnicowy o nie dającym się przewidzieć kierunku i może doprowadzić nawet do odwrócenia miar.

Ang.: Information bias