System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczenia zagrożeń oraz ustalenie działań zapobiegawczych i korygujących.

Ang.: Hazard analysis and critical control points, HACCP