Błąd systematyczny

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Systematic error)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Błąd systematyczny - różnica pomiędzy średnią z wyników pomiaru tej samej wielkości mierzonej wykonanego w warunkach powtarzalności a wartością prawdziwą wielkości mierzonej. Błąd systematyczny jest równy różnicy błędu pomiaru i błędu przypadkowego. Przyczyny błędu systematycznego oraz jego wielkość określane są szacunkowo. Jego źródłem mogą być różne czynniki działające stale i jednokierunkowo, np. związane z sposobem przygotowania próbki, wykorzystywaną aparaturą pomiarową, stosowaną metodą badania czy osobą wykonującą to badanie.

Ang.: Systematic error