Test dominujących mutacji letalnych u gryzoni

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Test dominujących mutacji letalnych u gryzoni - stosowany do wykrywania w komórkach rozrodczych mutacji, która nie powoduje dysfunkcji gamety, ale jest letalna dla zapłodnionego jaja lub rozwijającego się embrionu. Narażone na badaną substancję samce kojarzone są z nienarażonymi samicami. Wzrost liczby martwych implantów przypadających na samicę w grupie doświadczalnej w porównaniu z liczbą martwych implantów w grupie kontrolnej odzwierciedla mutagenne (zob. mutagen, mutageneza) działanie badanej substancji na komórki rozrodcze (Wytyczna OECD 478).

Ang.: Rodent dominant lethal test