Toksyczność

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Toksyczność - Zdolność substancji do wywoływania efektu szkodliwego w organizmie. Do ilościowej oceny toksyczności wykorzystuje się dane na temat dawki, drogi podania, drogi narażenia, czasu i sposobu podania, rodzaju i nasilenia efektów, czasu potrzebnego do ich wywołania oraz gatunku organizmu.

Ang.: Toxicity