Tolerowane pobranie

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tolerowane pobranie - oszacowana na podstawie badań na zwierzętach doświadczalnych ilość substancji chemicznej w żywności, w tym w wodzie do picia, która może być pobrana przez określony czas bez znaczącego ryzyka dla zdrowia. W przeciwieństwie do ADI ustala się dla zanieczyszczeń, których obecność w żywności nie wynika z celowego działania człowieka (np. metale szkodliwe dla zdrowia czy WWA). Obliczane jako iloraz np. NOAEL przez współczynnik niepewności. Dla zanieczyszczeń nie mających zdolności do biokoncentracji wyznacza się tolerowane dzienne pobranie. W przypadku, gdy oceniana substancja chemiczna ma zdolność do biokoncentracji, w celu zminimalizowania wpływu dziennych wahań spożycia, jako bezpieczne wartości odniesienia wyznacza się tolerowane tygodniowe pobranie lub tolerowane miesięczne pobranie. Pojęcie „tolerowane pobranie” bardzo często poprzedza określenie „tymczasowe” związane z brakiem odpowiedniej ilości danych umożliwiających, wiarygodne oszacowanie związku pomiędzy narażeniem człowieka na śladowe poziomy zanieczyszczeń a jego zdrowiem. Tolerowane pobranie wyrażane jest w mg/kg m.c.

Ang.: Tolerable intake