Trichoteceny

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Trichoteceny - toksyczne, wtórne metabolity grzybów z rodzaju Fusarium (zob. mikotoksyny). Gatunkami, które wytwarzają największe ilości trichotecenów są Fusarium graminearum, F. culmorum, F. crookwellense, F. sporotrichoides i F. poae. Wyróżnia się ok. 150 trichotecenów, najczęściej spotykane: trichoteceny z grupy A (np. toksyny T-2 i HT-2) oraz trichoteceny z grupy B (deoksywalenol – DAS, niwalenol – NIV, deoksyniwalenol) oraz mniej pospolite dwuacetoksyscirpenol, fuzarenon X i neosolaniol. Często występują w zepsutych, zapleśniałych zbożach i produktach zbożowych.

Trichoceteny.png

Ang.: Trichothecenes