Trwałe zanieczyszczenia organiczne

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) - grupa niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji chemicznych, charakteryzujących się odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych, niską prężnością par, słabą rozpuszczalnością w wodzie i powinowactwem do tłuszczów. Należą do nich m.in. polichlorowane bifenyle, polichlorowane dibenzo-p-dioksyny, polichlorowane dibenzofurany, (patrz też persystentność).

Ang.: Persistent organic pollutants, POPs