Wartość kwalifikująca Z

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wartość kwalifikująca Z (Z-score) - parametr służący do oceny jakości pracy laboratoriów wykorzystywany przy ocenie wyników otrzymywanych przez uczestników badań biegłości. Obliczana na podstawie odchylenia standardowego dla wyników uzyskanych w badaniu biegłości, oddzielnie dla każdego stężenia badanego analitu. Odchylenie standardowe oblicza się dla wszystkich wyników po odrzuceniu odpowiednimi testami statystycznymi wyników odbiegających. Z-score oblicza się jako iloraz różnicy poszczególnego wyniku analizy i wartości prawdziwej przez odchylenie standardowe. O wielkości błędu popełnianego przez laboratorium świadczy bezwzględna wartość Z-score, a jego kierunek odzwierciedla znak +/– . Ang.: Z-score