Współczynnik toksyczności WHO

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Współczynnik toksyczności WHO (Międzynarodowy współczynnik toksyczności, TEF, I-TEF, WHO-TEF) - współczynnik o wartości od 0 do 1 wyrażający względną siłę działania poszczególnych kongenerów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn, polichlorowanych dibenzofuranów i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w porównaniu do najbardziej toksycznego kongeneru – 2,3,7,8-TCDD, któremu przypisano wartość TEF równą 1. Warunkiem przypisania wartości TEF jest spełnienie przez substancję wszystkich wymienionych poniżej wymagań:

Ang.: WHO toxic(ity) equivalen(t)cy factor, WHO-TEF, TEFs, International toxic(ity) equivalen(t)cy factor, I-TEFs