Współczynnik wchłaniania

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Współczynnik wchłaniania (AF) - iloraz dawki wchłoniętej przez dawkę pobraną. Dla substancji chemicznych wchłanianych z przewodu pokarmowego AF mieści się w zakresie od 0,1 do 1,0, a dla inhalacyjnej drogi narażenia od 0,75 do 1,0. Współczynnik wchłaniania jest wielkością zależną m.in. od wieku i sposobu odżywiania. Na przykład w przypadku narażenia za pośrednictwem układu oddechowego współczynnik absorpcji jest wyrażany stosunkiem ilości zatrzymanej (dotyczy to zwykle cząstek pyłowych zdeponowanych w płucach (zaadsorbowanych) do ilości, na która organizm był narażony. Pojęcie bardzo często stosowane wymiennie z terminem współczynnik absorpcji.

Ang.: Absorption factor, absorption coefficient, AF