XDS-CALUX

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

XDS-CALUX - biotest służący do wykrywania i oznaczania dioksyn i substancji pokrewnych, opracowany i skomercjalizowany przez firmę Xenobiotic Detection Systems, Inc. (Durham, USA). Wykorzystuje się w nim hepatocyty mysie linii Hepa1c1c7, stabilnie transfekowane plazmidem zawierającym gen reporterowy lucyferazy będący pod kontrolą transkrypcyjną receptora węglowodorów aromatycznych. Jest stosowany w badaniach przesiewowych zawartości dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w żywności i środkach żywienia zwierząt (zob. też CALUX, DR-CALUX). Ang.: XDS-CALUX