Zagrożenie

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zagrożenie

  • (1) Źródło potencjalnego efektu szkodliwego wynikającego z narażenia na szkodliwy czynnik w przeszłości, aktualnego narażenia lub narażenia na ten czynnik mogącego mieć miejsce w przyszłości.
  • (2) Zespół naturalnych, potencjalnie niebezpiecznych właściwości fizyko-chemicznych danej substancji czy mieszaniny substancji chemicznych, które w odpowiednich warunkach narażenia mogą wywołać niekorzystne skutki zdrowotne dla organizmu lub środowiska naturalnego.
  • (3) Potencjalna zdolność substancji chemicznej do wywoływania określonego efektu toksycznego w warunkach narażenia na tę substancję.
  • (4) W środowisku pracy: stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub wystąpienie choroby, w tym choroby zawodowej.

Ang.: Hazard