Zakres roboczy metody

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres roboczy metody - w analizie chemicznej: przedział wartości mierzonej, dla którego przewidywany błąd przyrządu pomiarowego znajduje się w określonych, akceptowalnych granicach. Zakres roboczy jest zakresem stężeń, w których dana metoda może być stosowana. Dolna wartość zakresu ograniczana jest granicą wykrywalności, granicą oznaczalności lub najniższym poziomem kalibracji, a górną wyznaczają możliwości techniczne aparatury pomiarowej i/lub warunki ekonomiczne. Ang.: Working range