Zanieczyszczenie środowiska

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zanieczyszczenie środowiska

  • (1) Niekorzystne przeobrażenie elementów środowiska wywołane przez wprowadzenie do powietrza, wody lub gleby zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych, a także energii w takich ilościach, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, biosferę i klimat czy powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali. Może być spowodowane przez naturalne (np. wulkany) lub antropogeniczne źródła emisji czynników degradujących środowisko.
  • (2) Każda substancja znajdującą się w środowisku w wyniku emisji ze źródeł naturalnych bądź antropogenicznego pochodzenia, która może powodować szkodliwe oddziaływania na zdrowie ludzkie i/lub środowisko;
  • (3) Pojęcie to odnosi się również do przekroczenia dopuszczalnego poziomu wskaźników zanieczyszczenia środowiska.
  • (4) Potocznie: wprowadzanie zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powodujące niekorzystne zmiany.

Ang.: Environmental pollution, environmental pollutant