Zapewnianie jakości

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zapewnianie jakości - wszystkie planowane i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia odpowiedniego zaufania, że wyrób, wynik badania lub usługa spełniają określone wymagania jakościowe. Zapewnianie jakości jest niezbędnym działaniem stanowiącym podstawę do uzyskiwania rzetelnych wyników badań, usług czy odpowiedniej jakości wyrobów. Na zapewnianie jakości w laboratorium mogą składać się takie działania jak: szkolenie personelu, zagwarantowanie odpowiednich warunków środowiskowych, przechowywanie i zapewnienie tożsamości próbek, nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym (zob. spójność pomiarowa), prowadzenie zapisów, stosowanie zwalidowanych (zob. walidacja) metod analitycznych, odpowiednia wewnętrzna kontrola jakości. Ang.: Quality assurance, QA