Zdrowie publiczne oparte na dowodach

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zdrowie publiczne oparte na dowodach – zastosowanie metod naukowych, w tym systematyczne korzystanie z danych, teorii behawioralnych oraz modeli planowania programów do budowania/planowania, wdrażania i ewaluacji efektywnych programów i polityk w obszarze zdrowia publicznego.

W 2013 roku definicja ta została rozszerzona o podstawowe zasady podejmowania decyzji w zdrowiu publicznym, do których zaliczono:

  • podejmowanie decyzji w oparciu o najlepsze dowody naukowe (ilościowe i jakościowe);
  • wykorzystywanie danych w sposób systematyczny;
  • stosowanie schematu planowania programów;
  • angażowanie społeczności w analizę sytuacji i podejmowanie decyzji;
  • prowadzenie rzetelnej ewaluacji;
  • upowszechnianie zdobytej wiedzy wśród kluczowych interesariuszy i decydentów;
  • połączenie umiejętności badawczych, efektywnej komunikacji, zdrowego rozsądku i przenikliwości politycznej w podejmowaniu decyzji.

Ang.: Evidence-based public health