Łączna wartość kwalifikująca Z

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Łączna wartość kwalifikująca Z - parametr służący do oceny jakości pracy laboratoriów wykorzystywany przy ocenie wyników otrzymywanych przez uczestników badań biegłości w przypadku, gdy przedmiotem badań jest więcej niż jeden analit. W takim przypadku stosuje się ocenę sumaryczną.

Wartość łączna Z jest to iloraz różnicy sum poszczególnych wyników analizy i wartości prawdziwych dla badanych analitów przez pierwiastek sumy kwadratów odchyleń standardowych.

Ang.: Total Z-score