Akceptowane dzienne pobranie (ADI)

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Akceptowane dzienne pobranie (ADI) - Ilość substancji wyrażona w mg/kg m.c. x dzień-1, jaka może być pobierana przez człowieka z żywnością i wodą do picia codziennie przez całe życie bez znaczącego ryzyka dla zdrowia. Obliczane jako iloraz NOAEL przez współczynnik niepewności. ADI ustala się dla substancji, których obecności można oczekiwać w wyniku celowej działalności człowieka (np. pozostałości pestycydów, substancje dodatkowe do żywności (patrz też dawka referencyjna).

Porównaj: ADI nieustalone

Ang.: Acceptable daily intake, ADI