Badania toksykometryczne

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badania toksykometryczne - badania wykonywane in vivo lub in vitro na hodowlach tkankowych, liniach komórkowych lub drobnoustrojach w celu wykazania ilościowej zależności między narażenia (lub stężeniem) badanej substancji chemicznej a odpowiedzią organizmu lub układu biologicznego. Do podstawowych badań toksykometrycznych zalicza się m.in.: badanie toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej, rakotwórczości, genotoksyczności, teratogenności, wpływu na rozrodczość, neurotoksyczności i mutagenności. Zobacz też: toksykometria. Ang.: Toxicometric testing