Badanie mutagenności

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie mutagenności - wykonuje się w celu określenia bezpośredniego wpływu badanej substancji lub jej metabolitów na genotyp komórki. Aktywność mutagenna oceniana jest przy użyciu metod in vitro na bakteriach (mutacje genowe) i/lub komórkach ssaków w przypadku strukturalnych aberracji chromosomowych. Badania in vivo obejmują m.in. test mikrojądrowy.

Ang.: Mutagenicity testing