Badanie toksyczności ostrej

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie toksyczności ostrej - polega na narażaniu zwierząt doświadczalnych na wzrastające dawki (toksyczność ostra w wyniku narażenia drogą pokarmową albo przez skórę) lub stężenia (toksyczność ostra) w wyniku narażeniu drogą oddechową) substancji chemicznej w celu wyznaczenia mediany dawki śmiertelnej albo mediany stężenia śmiertelnego. Zobacz też: badanie toksyczności ostrej drogą pokarmową, metoda klas toksyczności ostrej, metoda skokowa, metoda ustalonej dawki. Ang.: Acute toxicity testing