Badanie toksyczności ostrej drogą pokarmową – metoda skokowa

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie toksyczności ostrej drogą pokarmową – metoda skokowa - jedna z procedur badania toksyczności ostrej. Polega na podawaniu dawek badanej substancji w porządku wzrastającym, poszczególnym zwierzętom w odstępach co najmniej 48 h. Pierwsze zwierzę otrzymuje dawkę niższą od oszacowanej wstępnie wartości LD50. Jeżeli zwierzę przeżyje, to drugie zwierzę otrzymuje większą dawkę. Jeżeli pierwsze zwierzę padnie, to następne otrzymuje niższą dawkę. Stosując współczynnik postępu dawek, dawkowanie jest kontynuowane do czasu, gdy spełnione zostaje jedno z określonych w metodzie kryteriów, np. 3 kolejne zwierzęta przeżyją po otrzymaniu wyższej dawki (Wytyczna OECD 425). Ang.: Acute oral toxicity – up-and-down procedure