Badanie toksyczności podostrej

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie toksyczności podostrej - wykonuje się na gryzoniach narażanych przez 28 dni w celu wczesnego wykrycia potencjalnego działania neurotoksycznego, immunologicznego i toksyczności w stosunku do narządów rozrodczych, a także w celu ustalenia poziomów dawkowania w badaniach toksyczności podprzewlekłej substancji chemicznych (Wytyczna OECD 407). Ang.: Sub-acute testing