Bezpieczeństwo żywności

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bezpieczeństwo żywności - działania administracyjne mające na celu zapewnienie spełniania przez żywność wymagań zdrowotnych obejmujących w szczególności substancje dodatkowe do żywności, poziomy substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunki napromieniania żywności, jakość organoleptyczną, a także ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością dla zapewnienia zdrowia i życia człowieka. Ang.: Food safety